Thursday, May 17, 2012

Looking at the faces of the Sky 空の顔をみること Viendo a las miradas del Cielo Att titta upp mot himlens ansikten


The first whole day in Antigua, I saw the sun setting from the terasse. It was beautiful and calming. My Guatemalan dad Luis told me then that not one day, not one hour, the view looks the same. 
It was a simple thing that he said, but I thought it was beautiful and something that is being lost in developed or large cities like Tokyo. People do not stop to just to enjoy a view- what is more common is that people do not look at something unless they are there to see something. It makes people insensible/ignorant to the small, subtle, but beautiful changes that are always happening in the nature that surrounds us. 

Already I was noticing things, learning some important things.

アンティグア初日、お家のテラスからの夕日を見た。美しくて、落ち着いた。一緒に見ていたグアテマラのお父さんは、一日も1時間でも、この景色が同じなことはないんだよ、と教えてくれた。彼が言ったことはとても単純なことだけれど、私にとっては美しい言葉で、東京などの大きな街で失われている事なんじゃないのかなと思った。
大都会の人は、景色を楽しむだけのために立ち止まらない(景色がみえない)。何かを見に行くためでなければ、「見ない」ほうが普通なくらいだ。私たちを囲む自然で常に起こっている変化、小さくてわずかな、けれど美しい変化に対して鈍くなってしまっている。

ついて24時間経たないうちにもう、こんなことに気づき、大事なことを学んでいた。

Mi primera día en Antigua, ví la puesta del sol desde mi terazza. Era hermosa y tranquíla. Mi papá de
guatemala, quien también estaba viendo esto, me dijo que el cielo es diferente todos los días, siquiera cada hora. Lo que me dijo esta muy simple, pero para mi, significó mucho. Pensaba que era hermosa y algo que es perdida en ciudades grandes como Tokyo. La gente no se para solamente para disfrutar una vista. Pienso que esto les afecta a personas a ser ignorante a los cambios pequeños, sutiles, hermosos que existen y siempre pasando en la naturaleza. 

Ya estaba reconociendo cosas, aprendiendo algunas cosas importantes.

Min första hela dag i Antigua såg jag en solnedgång från balkongen. Den var lugnande och vacker. Min guatemalanska pappa som också var där och tittade sa att utsikten förändras varje dag, varje timme t.o.m., och att inte en dag såg den likadan ut. Det han sa var nånting enkelt, men för mig betydde det något- något som jag känner att storstäder som Tokyo håller på att förlora. Folk stannar inte bara för att njuta av en utsikt, många kollar inte på saker om man inte går någonstans med syftet av att titta på något speciellt. Det gör folk ovetande om de små, subtila ändringar som hela tiden håller på att hända i naturen. 

Redan höll jag på att märka saker, och lärde mig viktiga saker. 


No comments:

Post a Comment